İSO

Dijital İkiz ile Dönüşüm Online Eğitimi

  Eğitim, dijital ikizlerin temellerini açıklamaktadır. Dijital ikizler, ürünle ilgili verilerin entegrasyonu kavramını temsil ederler. Dijital ikizler kavramı, ürün geliştirme, üretim ve ürünlerin kendilerinin artan dijitalleşmesine iyileştirme konusu olarak ortaya çıkmıştır.
  Bugünün ürünleri, sadece amaçladıkları fonksiyonları ve kalitelerini yerine getirmekle kalmayan, aynı zamanda diğer bileşenler, ürünler, bulutlar ve hizmetlerle iletişim ağı üzerinden iletişim kurabilen karmaşık sistemlerdir.
    
  Eğitim İçerik
  •    Dijital İkiz Nedir?
  •    Ne için kullanılabilir?
  •    İşletmenize faydaları nelerdir?
  •    Uygulama Alanları
  o    Üretim ve Sanayi: Fabrikaların, üretim tesislerinin, makinelerin ve ürünlerin dijital ikizleri oluşturularak, üretim süreçleri optimize edilebilir, bakım ihtiyaçları tahmin edilebilir ve kalite kontrolü artırılabilir.

  o    Şehir Yönetimi: Şehirlerin dijital ikizleri, trafik yönetimi, enerji tüketimi izlemesi, çevresel faktörleri analiz etme ve acil durum yönetimi gibi şehir yönetimi alanlarında kullanılabilir.

  o    Sağlık Hizmetleri: Sağlık sektöründe, hastaların dijital ikizleri sağlık durumlarını takip etmek, tedaviyi kişiselleştirmek ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için kullanılabilir.

  o    Otonom Araçlar: Dijital ikizler, otonom araçların gerçek dünyada nasıl davranacağını simüle etmek ve test etmek için kullanılır.

  o    Eğitim: Eğitimde dijital ikizler, öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanılabilir. Öğrenciler, sanal laboratuvarlar veya simülasyonlar üzerinden öğrenebilirler.

  o    Makine Öğrenimi ve Veri Analitiği: Dijital ikizler, büyük miktarda veriyi analiz etmek ve modellemek için kullanılır. Özellikle endüstriyel sensörlerden gelen verilerin işlenmesi ve analizi için önemlidir.

  o    Mimari ve İnşaat: Binaların dijital ikizleri, tasarım aşamasından inşaat ve bakım süreçlerine kadar her aşamada kullanılır. Bu sayede tasarım hataları önceden tespit edilebilir ve verimlilik artırılabilir.

  o    Enerji Yönetimi: Enerji şebekelerinin dijital ikizleri, enerji akışlarını ve tüketimini izlemek, enerji verimliliğini artırmak ve kesintileri önlemek için kullanılabilir.

  o    Çevre ve Doğal Afet Yönetimi: Doğal afetlerin etkilerini tahmin etmek, çevresel faktörleri izlemek ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için dijital ikizler kullanılabilir.

  o    Perakende: Mağaza düzenlemeleri, ürün envanter yönetimi ve müşteri deneyimi iyileştirmesi için dijital ikizler kullanılabilir.
  •    Kullanılan teknolojiler
  •     Sensörler ve IoT (Nesnelerin İnterneti)   

  •    Veri Toplama ve İletişim Protokolleri   

  •    Büyük Veri ve Veri Analitiği   

  •    3D Modelleme ve Görselleştirme   

  •    Simülasyon Yazılımları   

  •    Bulut Hizmetleri   

  •    Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi   

  •    Karma Gerçeklik (Mixed Reality)   

  •    Güvenlik ve Veri Koruma   


  Eğitim 27 Aralık 2023 tarihinde 13:30–16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

  Zoom altyapısı kullanılarak yapılacak eğitimde bir gün öncesinden katılımcılarımıza katılım linki gönderilecektir. 

  Eğitim günü, başlama saatinden 10 dakika öncesinden linke tıkladığınızda eğitimin yapılacağı sınıfa girmiş olacaksınız. 

  https://zoom.us/download sitesinden Zoom programını yükleyebilirsiniz.

  Eğitim Yeri: Online / Zoom 

  Ücret ve Kayıt:
  Eğitime katılım ücretsizdir.

  Kayıt için tıklayınız.


   

Adres : Online;

Eğitmenler

Picture
Prof. Dr. Ufuk Cebeci
İstanbul Teknik Üniversitesi

Ufuk Cebeci, İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunudur. Yüksek Lisansını İTÜ İşletme Mühendisliğinde yapmış, 3 akademisyen 1988 yılında ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemi geliştirmiştir. Doktorası İTÜ Endüstri Mühendisliği'nde, Yalın Üretim ve Yapay Zeka konusundadır.
Yalın Üretim, Ar-ge,  ERP seçimi, BSC, Kalite yönetim sistemleri büyük, orta ve küçük ölçekli firmaya danışmanlık yapmaktadır.  Avrupa Birliği (Horizon 2020, Horizon Europe v.b.) Yalın üretim konusunda TEYDEB projesi, bir özel sektör firması için yazılmış ve yürütülmüştür. Microsoft Zirvesi, Digital Hastane, Living Lab kongrelerinde konuşmalar yapmıştır. İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya, İspanya gibi konferanslara bildiri sunarak katılmıştır. Dünya Gazetesi, Önce Kalite Dergisi, çeşitli sektörel dergilerde yayınları çıkmıştır. 50 adet uluslar arası, 30 adet ulusal bilimsel yayını vardır. Yayınlarına 4000 üzerinde atıf yapılmıştır. İTÜSEM'de (Sürekli Eğitim Merkezi) Kalite, Verimlilik, Bilişim, Sağlık eğitimleri vermektedir. İTÜSEM Yalın 6 Sigma, Kısa Eğitimler Program Koordinatörü, İTÜSEM Kalite Yöneticiliği programında ISO 9001 eğitimleri, Unilever, Ford, Akbank, Vestel, THY v.b. Yalın Üretim, Kalite Yönetimi, Balanced Scorecard eğitimlerini vermiş, SubconTurkey Dergisi ve çeşitli sektörel dergilerde köşe yazarlıkları yapmış,İTÜ Stratejik Planlama ve Kalite Grubu üyelikleri, Radyo ve TV’de "Türkiye’de Kalite" röportajı, "Yalın Üretim, Yalın Düşünce ve Kriz" röportajı yayınlanmıştır. KOSGEB karar kurulunda İTÜ'nün görevlendirdiği Öğretim Üyelerinden birisidir. Endüstri Mühendisliği'nde dünyada 3. sıradaki Expert Systems with Applications dergisindeki makalesi (Balanced Scorecard hakkında) 10 ay en çok download edilen yayın olmuştur. 2 adet makalesi uluslararası ödül (Elsevier ve Emerald) almıştır.