İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitimler ve Seminerler

 • 1 Ekim 2023, 1 Ekim 2024 , Online

  ManuFoW Projesi Eğitimleri

  The Futue of Work in Manufacturing Industry: Closing The Skills and Gender Gap (ManuFoW) / Üretim Sektöründe Geleceğin İşleri: Cinsiyet Eşitliği Odağında Yeteneklerin Gelişimi Projesi  Türkiye )...

 • 15 Nisan 2024 13:30-16:30, Online

  BT Yönetişim, Risk ve Uyumluluk Online Eğitimi

  Bu eğitim, BT yönetişimi alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kurumlarının başarısına katkıda bulunmak isteyen tüm profesyoneller için ideal bir fırsattır. Günümüzde bilgi teknolojileri, org)...

 • 15 Nisan 2024, 16 Nisan 2024 09:30-16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Excel 'de Raporlama Eğitimi

  Bu eğitim ile Excel'in sunduğu tüm fonksiyon ve araçlardan yararlanarak kapsamlı veri analizleri gerçekleştirebilecek, karmaşık hesaplama problemlerini kolayca çözebilecek ve görsel açıdan etkileyici )...

 • 19 Nisan 2024 14:30-:17:00, Online

  Kendini Keşfetme Yolculuğu Webinarı

  Bu seminerin amacı, bireylerin kendi refahlarını, mutluluklarını ve sağlıklarını önemsemelerini ve bu alanlara odaklanmalarını sağlamaktır. Bu, bireylerin kendi kendilerine hoş geldin yaklaşımını beni)...

 • 25 Nisan 2024 13:30 - 16:30, Online

  Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Online Eğitimi

  Eğitimde yıl sonunda uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi uygulamasına genel bir bakış ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği •    Hangi kalemler enflasyon düzeltmesine tabi t)...

 • 26 Nisan 2024 14:30-17:30, Online

  Yeni Dünyada Satışın Yolculuğu Eğitimi

  Bu program, interaktif bir yapı ile bilgi ve tecrübeyi katılımcılarla birlikte ortaya koyarak, satışta trend kavramlar üzerinden müşteriyi odağa alan, değere dokunan ve uzun vadeli bir satış kurgusu o)...

 • 29 Nisan 2024 09:30-16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Altın Yakalı Yönetici Olmak Eğitimi

  Bu eğitiminin amacı, Kurumun geleceğe taşınmasında itici gücü oluşturacak yönetici ve yönetici adaylarının, yeni nesil liderlik ve yöneticilik yetkinliklerine kavuşturulmasıdır.    Eğitimde klasik)...

 • 29 Nisan 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Yöneticiler için Yapay Zeka Eğitimi

  Yöneticiler için Yapay Zeka Eğitimi yöneticilere yapay zekâ konusunda stratejik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.  Katılımcıların eğitimle beraber yapay zekâ kavramları, sektörel uygulama alanl)...

 • 30 Nisan 2024 13:30 - 16:30, Online

  Öncelik Yönetimi Webinarı

  Webinarda önceliklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda tüm adımlar ve aksiyonlar paylaşılacaktır. Eğitim İçeriği •    Öncelik Kavramı ve Verimlilik İlkeleri  •    Büyük Resim ve MVDHSPPOSK )...

 • 9 Mayıs 2024 13:30 - 16:30, Online

  Satınalma'da Kurulum Gelişim ve Dijital Dönüşüm Webinarı

  Webinarda satınalma konusunu uçtan uca, dünyadaki gelişmeler ve global ekonomi eşliğinde, stratejik bakış açısıyla ele alarak, dijitallemeyi de kapsayacak şekilde katılımcılara sunmak amaçlanmaktadır.)...

 • 10 Mayıs 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Başarılı İşveren Markası Yaratmak Eğitimi

  Eğitimde işveren markasının temel prensipleri aktarılıp şirkette işveren markası çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği uygulamalarla anlatılacaktır.  Hedef Kitle: Tüm Şirketlerdeki İnsan Kaynakl)...

 • 10 Mayıs 2024 14:30-17:00, Online

  Duygusal Zeka ve Kaygı Yönetimi Webinarı

  Webinarda duygusal zekanın önemini vurgulamak, katılımcıları, duygusal zekanın kullanımı konusunda bilgilendirmek, katılımcılara,  kendileriyle  ilgili  farkındalık  geliştirme  ve  duygularını tanıma)...

 • 17 Mayıs 2024 14:30-17:00, Online

  İngilizce Etkili Sunum Teknikleri ve Toplantı Yönetimi Online Eğitimi

  Eğitimde katılımcıların İngilizce sunumlarında daha etkili ve güvenilir bir iletişim kurabilmeleri için gerekli olan teknikleri ve becerileri edinmesi amaçlanmaktadır. Eğitim İçerik I. Etkili Sunu)...

 • 21 Mayıs 2024 13:30 - 16:30, Online

  Beyin Egzersizleriyle Hafıza Güçlendirme Webinarı

  Webinarda hafızayı güçlendirmek amacıyla beyin antrenörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen egzersizlerin uygulandığı yöntem ve teknikleri öğrenmek amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği Beyin Egzersizleriyl)...

 • 23 Mayıs 2024 13:30-16:30, Online

  Simülasyonlarla Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri Webinarı

  Bu eğitim programı, bireylerin ve kurumların karşılaştığı en yaygın finansal sorunları derinlemesine anlamalarını ve bu sorunlara etkin çözüm yolları bulmalarını amaçlamaktadır. Katılımcılar, finansal)...

 • 24 Mayıs 2024 14:30-17:00, Online

  Kuşak Farklılıklarını Yönetmek Webinar

  İş gücüne katılan tüm kuşaklar farklı perspektif ve yaklaşımlar ile pozitif gelişime destek sağlamaktadır. Farklı kuşaklarla zenginleşen iş yaşamında farklılıklara ve benzerliklere yönelik bilinçlener)...

 • 27 Mayıs 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  İleri Düzey PowerPoint Eğitimi

  Eğitimde PowerPoint ile sunum hazırlamada ileri tekniklerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.  Eğitim İçerik Modül 1: Slayt’lar ile Çalışmaya Başlamak •    Slayt Düzenlerini Değiştirmek •    Excel )...

 • 29 Mayıs 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Yöneticiler için Yapay Zeka Eğitimi

  Yöneticiler için Yapay Zeka Eğitimi yöneticilere yapay zekâ konusunda stratejik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.  Katılımcıların eğitimle beraber yapay zekâ kavramları, sektörel uygulama alanl)...

 • 30 Mayıs 2024, 31 Mayıs 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Stratejik Raporlama ve Kolay Veri Analizi Eğitimi

  Eğitim katılımcılarda paydaş odaklı bakış açısıyla “raporlama” yetkinliklerini geliştirmek amaçlar.  Eğitim İçerik •    Bilgi ve İş Zekâsı  •    Değer Yaratma Bilinci | İlişkilerin Doğası ve Payd)...

 • 3 Haziran 2024 09:30-16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Rol Tabanlı Oyun Çalışmaları İle Müzakere Teknikleri ve Pazarlık Becerileri Eğitimi

  Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, kurumlar pazarlık becerilerine yatırım yaparak önemli bir adım öne geçebilirler. Eğitim programımızda, size ihtiyaç analizi, paydaş beklentilerini anlama, bilgi topl)...