İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitimler ve Seminerler

 • 1 Ekim 2023, 1 Ekim 2024 , Online

  ManuFoW Projesi Eğitimleri

  The Futue of Work in Manufacturing Industry: Closing The Skills and Gender Gap (ManuFoW) / Üretim Sektöründe Geleceğin İşleri: Cinsiyet Eşitliği Odağında Yeteneklerin Gelişimi Projesi  Türkiye )...

 • 25 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Mavi Yaka Çalışanlara Problem Çözme Teknikleri Online Eğitimi

  Eğitim mavi yaka çalışanların problem çözme sistematiği ve tekniklerini kullanabilir hale getirmek, bunun yanında sorumlu, uzman ve yöneticilerle birlikte çözüm üretmeyi sağlamaktır. Eğitim İçerik )...

 • 26 Temmuz 2024 14:30-17:00, Online

  Topluluk Önünde Özgüven ile Konuşabilme, Diksiyon, Hitabet Sanatı Online Eğitimi

  Konuşma ve beden dilimiz sayesinde yaşantımıza yön verebiliriz. Yaşamı bir sunum sahnesi olarak kabul edersek, iletmek istediklerimizi verimli bir biçimde sunmamız sayesinde, geri dönüşün o kadar sağl)...

 • 31 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Yeni Nesil İhracat Destekleri Webinarı

  Webinarda katılımcıların devletin sağladığı fon ve teşvikler ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği Yeni nesil ihracat desteklerimiz başta e-ihracat destekleri olmak üzere ka)...

 • 1 Ağustos 2024 13:30-16:30, Online

  Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Webinarı

  Aile işletmelerinin kurumsallaşması sürecinde sahipler ve yöneticilerin bakış açıları belirleyici rol oynamaktadır. Kurumsallaşmanın ilk ve en önemli adımı da kurumsallaşmanın önemini kavramaktan geçm)...

 • 7 Ağustos 2024 13:30 - 16:30, Online

  10 Soruda Kripto Varlık Düzenlemesi Webinarı

    Webinarda kripto yasasının temel prensipleri, lisanslama süreçleri ve yaptırımları hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. İçeriği 1- Yatırımcılardan Vergi Alınacak Mı? 2- Yetkili Kur)...

 • 9 Ağustos 2024 14:30-17:00, Online

  Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı ve Uygulamaları Webinarı

  Webinarda dahilde işleme rejimi mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İçerik: •    Dahilde İşleme Rejiminin Önemi, Avantajları, Elektronik Ortamda Belge Alınması ve İlgili M)...

 • 14 Ağustos 2024 13:30 - 16:30, Online

  Yeni Nesil Satınalma Yönetimi Online Eğitim

  Satınalma faaliyetinin etkin yönetimi şirketlere rekabet avantajı sağlamaktadır. Eğitimde değişen endüstri dünyasının belirsizlik ve risk ortamlarında daha etkin satınalma yönetimi gerçekleştirmek içi)...

 • 15 Ağustos 2024 15:30 -17:00, Online

  Aile İlişkilerinin & Şirketin Kurumsallaştırılması ve Yönetime Uyarlaması Webinarı

  Aile  şirketlerinin  nesilden  nesile  devamı  için  ekolojik  ve  sosyal  sürdürülebilirlik bağlamında  ülke  ve  dünya  norm  ve  politikaları  ile  hizalanması  mevzuatlar  ve uygulamalar anlamında)...

 • 15 Ağustos 2024 13:30 - 16:30, Online

  Sanayide Teşvik Webinarları - Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Webinarı

  Webinarda katılımcılara Ar-Ge ve inovasyon içeren proje fikirleri için hangi ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanabilecekleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği -Ar)...

 • 21 Ağustos 2024 13:30 - 16:30, Online

  Aidiyet Yönetimi Webinarı Webinarı

  Kurumsal firmalarda çalışanların şirkete – markalarına- yaptıkları işe olan aidiyetleri çok çabuk tükeniyor veya sağlanamıyor. Bu anlamda “aidiyet” olgusu gerek çalışanlar gerekse şirketler tarafından)...

 • 23 Ağustos 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Yöneticiler için Yapay Zeka Eğitimi

  Yöneticiler için Yapay Zeka Eğitimi yöneticilere yapay zekâ konusunda stratejik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.  Katılımcıların eğitimle beraber yapay zekâ kavramları, sektörel uygulama alanl)...

 • 29 Ağustos 2024 13:30-16:30, Online

  İhracatı Artırmada Yapay Zeka Strateji ve Uygulamaları Online Eğitimi

  Bu eğitim içeriği, katılımcıların yapay zeka teknolojilerinin ihracat süreçlerindeki potansiyelini anlamalarına ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı)...

 • 3 Eylül 2024, 4 Eylül 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Koçlukla Gelen Liderlik Eğitimi

  Mentorluk yaklaşımının daha az, koçluk yaklaşımının daha fazla kullanılması karşımızdaki kişinin potansiyelinin farkındalığı ve düşünme süreci ile davranış değişikliği gerçekleşir. Öncelikle mentor, )...

 • 4 Eylül 2024, 5 Eylül 2024 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  ChatGPT Destekli Katma Değerli Ürün Geliştirmek Eğitimi ve Atölye Çalışması 

  Eğitimin amacı, katılımcılara ChatGPT'nin gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak yenilikçi ve değer odaklı ürün geliştirme süreçlerini nasıl iyileştirecekleri konusunda bilgi paylaşmaktır. Eğ)...

 • 11 Eylül 2024 13:30 - 15:00, Online

  Sürdürülebilirliğin ESG Boyutlarıyla Ele Alınması Webinarı

  Webinarda Sürdürülebilirlik ESG boyutları ele alınacaktır. •    Sürdürülebilirlik ekseninde değişen iş dünyasına uyum ve KOBİ’ler -  Dünya ekonomisindeki zorunlu dönüşümün sebepleri o  Ekonomik o )...

 • 13 Eylül 2024 14:30-17:00, Online

  Enerji Destekleri Webinarı

  Webinarda enerji destekleri mekanizmalarının tanıtılması ve örneklerle desteklenmesi kapsamında enerji verimliliği destekleri ve ilgili teşvikler hususlarında bilgilendirme yapılması ve farkındalığı)...