İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitimler ve Seminerler

 • 27 Ekim 2021 10:30 - 12:00, Online

  Design Thinking ile İnovatif Problem Çözmede Etkili 7 Soru Webinarı

  Design Thinking, Apple, IBM, Google, Samsung gibi şirketlerin “yeni ürün ve hizmet” geliştirmede stratejik olarak kullandıkları önemli bir yaklaşımdır. Global şirketler kadar ülkemizde ürün ve hizm...

 • 27 Ekim 2021 14:00 - 17:00, Online

  Heyecan Veren Sunum Tasarımları için İpuçları Online Eğitimi

  Eğitimde görsel olarak etkileyici sunumlar hazırlamak için, tasarımın temelleri hakkında bilgi vermek ve bunları uygulamak için PowerPoint programı üzerinden pratik ipuçları sağlamak amaçlanmaktadı...

 • 3 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Değerler ve İletişim Webinarı

  Webinarda katılımcıların iletişim becerilerini geliştirerek etkili iletişim kurmalarını sağlanması amaçlanmaktadır.

  İçerik:

 • 4 Kasım 2021 09:30 - 12:00, Online

  Online TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi 

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitimimiz ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ...

 • 4 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Halka Arzlarda Şirket Değerlemeleri Nasıl Yapılır? Online Eğitimi

  Eğitimde halka arzlarda şirket değerleme tekniklerini öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

  Eğitim içeriği
  •    Çarpanlar yöntemini kullanarak değerleme
  •    İndirgenmiş nakit akımla...

 • 5 Kasım 2021 13:30 - 16:30, Online

  Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Online Eğitimi

  Eğitimde özel sektör çalışanlarının sürdürülebilir kalkınma, sosyal inovasyon, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasını hedeflemektedir.<...

 • 8 Kasım 2021 14:00 - 15:30, Online

  Stresle Nasıl Barışırız? Webinarı

  Webinarda iş hayatında strese sebep olan faktörler ve bunların nasıl yönetebileceği hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

  Webinar İçeriği

  •    Stres nedir? 
  •    Stresin o...

 • 9 Kasım 2021 14:00 – 16:00, Online

  Risk Analizi ve Yönetimi Online Eğitimi

  Eğitimde karar alma, planlama, uygulama ve hizmet sağlama süreçlerinin önemli bir parametresi olan risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, analizi ve yönetimi süreçleri, en modern ve sık karşıla...

 • 10 Kasım 2021 13:30 - 15:30, Online

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Online Eğitimi

  Eğitimde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

  Eğitim İçeriği

  •    YYS nedir?
  •    YYS’nün avantajları nelerdir?
  •    YYS-I ve YYS...

 • 11 Kasım 2021 13:30 - 16:30, Online

  Dijital Model Fabrika – Yalın ve Dijital Dönüşüm Webinarı 

  Webinarda Endüstri 4.0 yolculuğunda Yalın ve Dijital Dönüşüm adımlarını örneklerle aktararak işletmeleri bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

  Webinar İçeriği
  •    Yalın üretim kavramı,...

 • 12 Kasım 2021 10:00 - 12:00, Online

  İş Hayatında Mindfulness  Webinarı

  VUCA dünyasında en büyük zorluklardan biri de zihnimizin sürekli otomatik pilotta olması, dikkati istediğimiz noktaya odaklayamama ve geçmiş-gelecek arasında gezinen bir zihin ile çok da tercih etm...

 • 12 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Marka Tasarımı ve Marka Hikâyesi Online Eğitimi

  Eğitimde marka arayışında olan veya markasına görsel ve duygusal yatırım yapmak isteyen katılımcılara başlangıç düzeyinde bir okuryazarlık sağlanmak amaçlanmaktadır. Duygusal ve akılda kalıcı marka...

 • 15 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Sosyal Platformlarda Marka Kimliği Yaratma Online Eğitimi

  İnternet, bir yandan marka yöneticilerine yeni görevler ekleyen, diğer taraftan pazarlama ve markalaşma için benzersiz fırsatlar sunan bir veri aktarım kanalıdır. Bu bağlamda günümüzde giderek daha...

 • 16 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  OKR ile Gerçek Zamanlı Performans Yönetimi Online Eğitimi

  Eğitimde yeni normalde oluşan yeni işgücü piyasasında performansın anlık, şeffaf, sürekli, geri bildirim temelli olarak yönetilmesi amacıyla OKR modelinin şirketlere faydaları ve entegrasyonu  akta...

 • 17 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Sanayi Kuruluşlarında Enerji Verimliliği Online Eğitimi

  Eğitimde enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

  Eğitim İçeriği

  •    Su ve enerji kaynaklarının yönetimi, kuralları
  •    Enerji tüketiminin hesaplanması<...

 • 18 Kasım 2021 10:00 - 12:00, Online

  Stratejik Yönetim ve Planlama Online Eğitimi 

  Stratejik Yönetim, sadece firmalarımızın günlük ve rutin işlerinin yönetimiyle ilgilenmemektedir. Daha ziyade, firmaların uzun dönemlerde de faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak bir bakış açı...

 • 19 Kasım 2021 13:30 - 16:30, Online

  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları ile 2022’de İşgücü Maliyetlerini Yönetmek Online Eğitimi

  Eğitimde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na dair yöneticiler için aktarım, Yargıtay Kararları ile somut örnekler ve işgücü maliyetlerini istisna ve muafiyetlerle yönetebilmesi gibi konularda bi...

 • 22 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Transaksiyonel Analiz ile Lider Benliği Webinarı

  Merkezinde bizi biz yapan «Benlik Durumlarımızı» anlayarak «Şimdi ve Burada» nın gerçeğinde hepimiz «Eşsiz» varlıklarız ve hepimizin içinde bulunduğumuz durumu değiştirebilecek «Potansiyel» bulunma...

 • 23 Kasım 2021 13:30 - 15:30, Online

  Şirketler İçin Yapılandırmanın Doğru Zamanı Nedir? Webinarı 


  Şirketlerin finansal kurumlarla ilişkilerinin sağlıklı ve sürdürülebilir nitelikte olması, yaşam süreçlerindeki kritik vazifelerinden biridir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bu ilişk...

 • 24 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Ufuk Turu - Türkiye ve Dünyada Neler Oluyor? Online Eğitimi

  Eğitimde katılımcıların Türkiye ve Dünya‘daki yeni gelişmeler hakkında fikir sahibi olmaları ve bu gelişmeleri kendi iş alanlarına yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

  Eğitim İçeriği
  ...

 • 25 Kasım 2021 13:30 - 16:30, Online

  Veriden Değer Yaratmak Online Eğitimi 

  Eğitimde “Yeni petrol” olarak tanımlanan Veri’yi daha etkin kullanmak ve ondan değer yaratmak amaçlanmaktadır. 

  Eğitim içeriği
  •    Veri okuryazarlığı ve tanımlayıcı analitikler

 • 26 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Kaygı Yönetimi ve Belirsizliğe Karşı Tolerans Webinarı

  Etrafımızdaki dünya ve içinde yaşadığımız çevre çok nadir zamanlarda düzenli ve bizim beklediğimiz gibi hareket eder. Makina gibi düzenli ve saat gibi işleyen sistemler kurmakta ve bunlar...

 • 29 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  Başarı için Gelişim Zihniyeti Webinarı

  Webinarda zihin yapısının değişmesi ve yeterli gayretin gösterilmesi ile hedeflenen her şeyin başarılabileceğine dair inancın oluşması hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

  Webinar içeriği...

 • 30 Kasım 2021 14:00 - 16:00, Online

  İklim Krizi ile Mücadelede Öne Çıkan Teknolojiler ve Girişimler Webinarı

  Webinarda İklim krizinin boyutunu ve etkilerini analiz ederek, iklim krizi ile mücadele kapsamında yapılması gerekenleri paylaşmak ve bu alanda öne çıkan çözümleri, girişimcileri incelemek hakkında...