İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitimler ve Seminerler

 • 1 Ekim 2023, 1 Ekim 2024 , Online

  ManuFoW Projesi Eğitimleri

  The Futue of Work in Manufacturing Industry: Closing The Skills and Gender Gap (ManuFoW) / Üretim Sektöründe Geleceğin İşleri: Cinsiyet Eşitliği Odağında Yeteneklerin Gelişimi Projesi  Türkiye )...

 • 14 Haziran 2024 14:30-17:00, Online

  Çalışan Deneyiminden (EX) Müşteri Deneyimine (CX) Değer Zincirini Güçlendirmek Webinarı

  Bu Webinar, katılımcılara Çalışan Deneyimi (EX) ve Müşteri Deneyimi (CX) arasındaki stratejik bağlantıyı ve karşılıklı etkileşimi derinlemesine kavratmayı amaçlamaktadır.  Deneyim odaklı bir şirket)...

 • 24 Haziran 2024 13:30-16:30, Online

  Sanayi Şirketleri İçin Yeniden Yapılandırma Webinarı

  Sanayi şirketlerinin Covid-19 Pandemi ve sonrasında ekonomik sebeplerle yaşadığı zorluklara istinaden bankalara olan borçlarının finansal yeniden yapılandırarak nasıl tasfiye edebileceği ve bu şekilde)...

 • 27 Haziran 2024 09:30-12:30, Online

  Sanayi Tesislerinde Yapısal Göçmeyi Önlemeye Yönelik Onarım ve İyileştirme Yöntemleri Online Eğitimi

  Eğitimde sanayi tesislerinin yapısal deprem güvenliklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak, göçmeyi önlemeye yönelik olarak basitleştirilmiş ve hızla alınabilecek onarım ve iyileştirme yöntemleri ha)...

 • 1 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Dijital Çağda Yetkinlikler Online Eğitimi 

  Günümüzün rekabetçi ve dijitalleşen iş dünyasında yeni çalışma biçimleri ortaya çıkmakta ve değişen çalışma ortamları farklı yetkinliklere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle mevcut yetkinliklerin gelişti)...

 • 4 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Yatırım Teşvik Sistemi Webinarı

  Webinarda katılımcıların devletin sağladığı fon ve teşvikler ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği Yeni nesil ihracat desteklerimiz başta e-ihracat destekleri olmak üzere ka)...

 • 5 Temmuz 2024 14:30 - 17:00, Online

  Power BI’da Veri Modelleme Online Eğitimi

  Eğitimde veri modeli kavramının öğrenilmesi, tablolar arası ilişkilerin nasıl oluşturulabileceğinin ve yönetileceğinin öğrenilmesi, veri modeli türlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği )...

 • 8 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  İngilizce İş Yazışmaları Online Eğitim 

  Eğitimde İngilizce mail yazarken kullanılacak teknikler hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim İçeriği •    E Mail Konularınızın Doğru Yazım ve Anlam Bütünlüğünün Sağlanması •    Kar)...

 • 11 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Veriye Dayalı Karar Alma Online Eğitimi

  İçinde bulunduğumuz çağın en büyük değerlerinden biri VERİ’dir. Fakat veri tek başına hiçbir işe yaramamaktadır; birçok kurumun düştüğü tuzak da budur. Veriyi anlamlı hale getirerek kurum için fayda )...

 • 12 Temmuz 2024 09:30-12:30, Online

  Kurumsal Dünyada Kişisel Üretkenlik Yönetimi Uygulamaları Online Eğitimi

  Eğitim zaman-iş çıktısı-iş kalitesi eksenindeki konulara değinip kişisel üretkenliği arttırmak için farkındalık oluşturma ve yöntemler öğretme amacını taşımaktadır. Eğitim İçerik •    Üretkenlik N)...

 • 19 Temmuz 2024 14:30-17:00, Online

  KOSGEB Destekleri Webinarı

  Webinarda KOSGEB teşvikleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim İçeriği 1.    Girişimcilik Destekleri 2.    KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı 3.    Yeşil Sanayi Destek Programı 4.  )...

 • 25 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Mavi Yaka Çalışanlara Problem Çözme Teknikleri Online Eğitimi

  Eğitim mavi yaka çalışanların problem çözme sistematiği ve tekniklerini kullanabilir hale getirmek, bunun yanında sorumlu, uzman ve yöneticilerle birlikte çözüm üretmeyi sağlamaktır. Eğitim İçerik )...

 • 26 Temmuz 2024 14:30-17:00, Online

  Topluluk Önünde Özgüven ile Konuşabilme, Diksiyon, Hitabet Sanatı Online Eğitimi

  Konuşma ve beden dilimiz sayesinde yaşantımıza yön verebiliriz. Yaşamı bir sunum sahnesi olarak kabul edersek, iletmek istediklerimizi verimli bir biçimde sunmamız sayesinde, geri dönüşün o kadar sağl)...

 • 31 Temmuz 2024 13:30 - 16:30, Online

  Yeni Nesil İhracat Destekleri Webinarı

  Webinarda katılımcıların devletin sağladığı fon ve teşvikler ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği Yeni nesil ihracat desteklerimiz başta e-ihracat destekleri olmak üzere ka)...

 • 9 Ağustos 2024 14:30-17:00, Online

  Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı ve Uygulamaları Webinarı

  Webinarda dahilde işleme rejimi mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İçerik: •    Dahilde İşleme Rejiminin Önemi, Avantajları, Elektronik Ortamda Belge Alınması ve İlgili M)...

 • 21 Ağustos 2024 13:30 - 16:30, Online

  Aidiyet Yönetimi Webinarı Webinarı

  Kurumsal firmalarda çalışanların şirkete – markalarına- yaptıkları işe olan aidiyetleri çok çabuk tükeniyor veya sağlanamıyor. Bu anlamda “aidiyet” olgusu gerek çalışanlar gerekse şirketler tarafından)...

 • 13 Eylül 2024 14:30-17:00, Online

  Enerji Destekleri Webinarı

  Webinarda enerji destekleri mekanizmalarının tanıtılması ve örneklerle desteklenmesi kapsamında enerji verimliliği destekleri ve ilgili teşvikler hususlarında bilgilendirme yapılması ve farkındalığı)...