İSO
Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim Mini MBA - Online
17.05.2021 - 01.06.2021

Firmaların patron, yönetici, çalışan vb. kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleri olarak tanımlanabilecek kurumsallaşma olgusu firmalar için her daim önemli ve eskimeyen bir konudur.

Belirli bir büyüklüğe kadar kurucu ve onun kontrolü ve vizyonuyla hızlı gelişim gösteren firmalar ölçekleri arttıkça sorunlar yaşamaya başlarlar. Bu sorunlar başlangıçta ortaya çıktıkları vakit genellikle tek tek çözülürler lakin bu anlayışla uzun vadede kapsamlı ve sistematik olarak çözülmeleri mümkün değildir. Bu durum da firmaların sürekliliği, sağlıklı nesil geçişleri açısından, büyük bir sorun alanı oluşturmaktadır.

Firmaların gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağlanabilmesi için, kurumsallaşması zorunludur. Kurumsallaşma bu yönüyle, firmaların tüm süreç ve kurallarını tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Online - Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim Mini MBA Programı, kurumsallaşma hususunu kapsamlı şekilde ele alarak, firmalara kurumsal yönetim ile ilgili temel vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim programı hafta içi 2 gün – günde 2 ders, 13:30 – 17:00 saatleri arasında yürütülecektir.

Adres : Online - Zoom

Eğitmenler

Consulta Yönetici Ortak Tolga Acarlı

I. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Tolga Acarlı
Consulta Yönetici Ortak

Tolga ACARLI, 1974 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimi Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimine ABD’de devam etmiştir. Boston Üniversitesi’nde MBA ve MIS master eğitimimi tamamladıktan sonra danışmanlık sektöründe çalışmaya başlayan Tolga ACARLI, 20 yıla yakın süredir yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Yönetim danışmanlığı kariyerine ABD’de Deloitte’da başlayan ACARLI, 12 yıl ABD’de kaldıktan sonra 2004’de Türkiye Deloitte’a transfer olmuştur ve 2009 yılında da Consulta’ya Yönetim Danışmanlığı Yönetici Ortağı olarak katılmıştır. Danışmanlık kariyeri boyunca Amerika, Avrupa ve Türkiye’de başta perakende, hızlı tüketim ve üretim olmak üzere yeniden yapılanma, strateji, aile şirketlerinde kurumsallaşma, kurumsal gelişim gibi konularda 400’den fazla firmada danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Prof. Dr. Halit Keskin

II.Strateji Yönetimi

V. Liderlik

VI. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

X. İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Halit Keskin
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks adaptif sistemler, adaptif yönetim sistemleri, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, örgütlerde duygu yönetimi ve duygusal hafıza, Örgütlerde duygusal yetenekler, Kollektif empati, Teknoloji ve Yenilik yönetimi, teknolojik öğrenme, Ürün geliştirme takımları, Bilgi yönetimi, öğrenen örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında Tübitak projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre Kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik vb. bir çok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur. 2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management dergisi tarafından bu dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar dolaysıyla “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi, 2015 yılından itibaren de TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Komite Üyesi ve 2017 yılında da TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesi seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin kariyer hayatında Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Keskin halen Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Yönetimden sorumlu Rektör Başdanışmanlığı, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Keskin, Üniversite Kalite Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücülüğü görevlerini de yürütmektedir.

E-Satıs Factory Aykut Yalçın

III.Satış Organizasyonu ve Yönetimi

Aykut Yalçın
E-Satıs Factory

28/09/1969 yılında doğdu. ODTU Gıda Mühendisliği’ni 1994 yılında bitirdikten sonra satış sektöründe farklı sektörlerde ulusal; Superonline, ve uluslararası şirketlerde; Coca-Cola, Danone, Altra Optik - tüm satış kanallarında - Bayi Yönetimi, Zincir Mağazalar Yönetimi, Dış Ticaret, Çağrı Merkezi operasyon kurulum ve yöneticiliği - satış şefliğinden başlayarak genel satış müdürlüğü pozisyonlarında görev aldı.

Farklı sektör ve pozisyonlarda başarılarıyla, satışın ürün temelli değil, ilişki, eğitim ve tutum temelli olduğunu tecrübe etti. Koç ve Sabancı Üniversitelerinde yetenek geliştirme ve yönetici liderlik programlarında dış eğitmen olarak görev almaktadır.

Aykut Yalçın’ın müşterileri arasında Samsung, Philips, Chemetall, Apple, Caterpillar, BMW, Türk Telekom, LG, Sony, HP, KIA, Hyundai, Avea, Hedef Filo, Renault, Symantec, Vdf, Avis, Otokoç, Ekol lojistik, Tatil sepeti, Callpex, CMC gibi 200’e yakın kurum vardır.

Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı Prof. Dr. Hanife Öztürk

IV. Şirketler Hukuku

Prof. Dr. Hanife Öztürk
Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı

05.12.1964 tarihinde Biga/Çanakkale’de doğdu. 1970-1978 yıllarında ilk ve ortaokulu Çan/Çanakkale’de okudu. 1981 yılında Biga Ticaret Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. 1981-1985 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudum ve birincilikle mezun oldu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladı. “Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali” başlıklı yüksek lisans tezi, kitap olarak basıldı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde doktoraya başladı. 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu olarak Almanya’da bulundu. “Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Damping ve Antidamping Önlemler” başlıklı doktora tezi 1994 yılında tamamladı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında DAAD burslusu olarak Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (eski adı Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht) bilimsel çalışmalar yaptı. 2004 yılında “Tanınmış Markanın Korunması” başlıklı doçentlik tezimi verdi ve doçentlik sınavını kazandı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldu ve aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2007-2011 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halihazırda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. 2012-2015 yıllarında, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bochum Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği çerçevesinde yürütülen “Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda görev aldı ve Türkçe ve Almanca olarak hazırlanan tezlerde, yüksek lisans tez danışmanlığı yaptı. Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans dersleri vermekte. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans düzeyinde şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, banka hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, haksız rekabet hukuku, ticari işletme hukuku derslerini verdi. Halihazırda şirketler hukuku dersini vermekte. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, “Anonim Şirketler Hukuku”, “Pay Sahipleri Sözleşmesi”, “Anonim Şirkette Hisse Devri” derslerini vermekte. Banka, şirketler, sermaye piyasası, kıymetli evrak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile rekabet hukuku alanında hazırlanan çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yurt dışı ve yurt içi dergi ve kitaplarda çok sayıda makale yayımlanmıştır. Bilirkişilik ve hakemlik yapmakta. Banka devirleri de dahil olmak üzere, özellikle halka açık ve kapalı şirketlerde birleşme, bölünme, hisse devri alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarına, bu işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Figen Yıldırım

VII. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Prof. Dr. Figen Yıldırım
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Figen Yıldırım, Marmara Üniversitesi İktisat ( İngilizce) bölümünü bitirdi. Daha sonra Yeditepe Üniversitesinde işletme yüksek lisansı yapan Yıldırım, Marmara Üniversitesi üretim yönetimi ve pazarlama alanında doktorasını tamamladı. 2014 yılında “pazarlama “ ile ilgili çalışmasıyla doçentliğe atandı. İş hayatında, Sütaş, Unilever, Mydonose Showland, Elginkan Holding firmalarında görev yapan Yıldırım, 2004 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Figen Yıldırım’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Bilgi Üniversitesi Emel Demirtaş Göral

VIII. Halkla İlişkiler Yönetimi

Emel Demirtaş Göral
Bilgi Üniversitesi

1996 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo/TV /Sinema bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Bilimleri Yüksek Lisansı ve yine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Bilimleri Doktorasını yapmıştır. Halkla İlişkiler Derneği üyesidir. (TUHID) 1999 yılında /Sokak Çocukları Sosyal Sorumluluk projesi ile “Yılın İletişimcisi Ödülü’nü almıştır. Halen Adım Adım çatısı altında çeşitli derneklerle (“Koruyucu Ailelik” ve “Hayat Sende Derneği” vb. Derneklerle Sosyal Sorumluluk çalışmaları devam etmektedir. Sektörde Leo Burnett ve Saatci&Saatchi gibi reklam ajanslarında çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra; Goldaş Kuyumculuk Sanayi ve İthalat İhracat A.Ş/ “Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü” PUMA /A.C.K Spor A.Ş / “Marketing & PR Manager” DIGITURK / “Kurumsal İletişim Müdürü” MTV Türkiye “ Kurumsal İletişim Direktörü” görevlerini yürütmüştür.

Sürekli Eğitim Danışmanlık Yekta Özözer

IX.İnovasyonun Dinamikleri

Yekta Özözer
Sürekli Eğitim Danışmanlık

Yekta Özcan Özözer 1965 İzmir doğumludur. 35 yıllık çalışma hayatı boyunca Finansbank, Citibank, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Çelebi Holding ve Aria/Avea firmalarında çalışmış veya orta, üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bir saha yöneticisi olarak aktaracağı yenilikçilik metotlarını bizzat uygulama, ürün-hizmet-süreç şansını elde etmiş, kurum kültürü değişimine katkı sağlamıştır. 1’i ingilizce, 6'sı İnovasyon ve TRIZ üzerine, toplam 7 kitabı vardır.

2003 yılından bu yana Sürekli Gelişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd çatısı altında yurtiçi ve yurtdışında 28 farklı sektördeki önde gelen 74 büyük, 15 küçük firmaya ve Teknokent’lere Yenilikçilik (Inovasyon), TRIZ, Tasarımsal Düşünme, Endüstri 4.0/Dijital Dönüşüm, Yaratıcı Problem Çözme, Değişim Yönetimi, Motivasyon, Yöneticilik alanlarında danışmanlık, mentorluk, konuşmacılık yapmakta, eğitimler vermektedir. 
 

Dijital Dönüşüm Danışmanı, Eğitmen, Yönetici ve Kariyer Koçu, Yazar Alper Gerçek

XI. Dijitalleşme ve Dijital Strateji

Alper Gerçek
Dijital Dönüşüm Danışmanı, Eğitmen, Yönetici ve Kariyer Koçu, Yazar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri konularında 34 yıllık bir deneyim sahip olan Alper Gerçek, son beş yıldır Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konuları üzerine çalışmaktadır.  1988 yılında göreve başladığı Aselsan’da Tasarım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi alanlarında yöneticilik dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev yapmış, üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur. Yeni ve ileri teknolojileri Aselsan’la buluşturmayı hedefleyen Teknoloji ve Strateji Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı’nda görev yaparken Nisan 2019 itibariyle emekli olmuş, aynı yıl Gerçek Consulting&Caoching şirketini kurmuştur. Şu anda kendi şirketinde dijital dönüşüm çalışmalarına başlamak isteyen şirketlere Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Eğitmeni olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda profesyonel bir koçtur.

Türkiye için teknoloji ve ekonomi açısından büyük bir adım atılmasını sağlayacağına inandığı “Dijital Dönüşüm” konusunda birçok çalışma grubunda yer almıştır. TÜBİTAK Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası hazırlama çalışmasında moderatörlük, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu çalışmalarına katılımcı, Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı Sanayide Dijitalleşme Çalışma Grubu raportörlüğü olarak görev almıştır. Dr.Haluk Gökşen ile birlikte kaleme aldığı “Endüstri 4.0 KOBİler için Dijital Dönüşüm Rehberi” isimli kitap Türkiye Bilişim Derneği tarafından yayınlanmıştır.
 

BESFİN Kurucu - CEO Ferda Besli

XII. Kurumsal Finans

Ferda Besli
BESFİN Kurucu - CEO

Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında 30 seneden fazla deneyime sahip olan Besli, BESFİN'in kurucusu ve  CEO’sudur. İş hayatına 1987 yılında Akbank T.A.Ş'de başladı. Bankacılıkta Teftiş Kurulu ve Şube Müdürü, ardından Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Departman Müdürü,  Ticari ve KOBİ  Bankacılığı'ndan Sorumlu Başkan görevlerinde bulunmuştur. Besli, 2006 – 2011 yılları arasında  Akbank’ta Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve  2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur.Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London Business School'da “Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılmıştır. vrupa Politika Araştırmaları Merkezi (CEPS) ve Akdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMED) tarafından ortaklaşa kurulan üst düzey bir çalışma grubunun üyesi olan Besli, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'ler) bölgedeki finansmana erişimini artırmak için pratik yolların incelendiği Barselona ve Brüksel'deki toplantılara aktif olarak katılmıştır. Türkiye’de TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika’da WFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere’de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.

Program
17 May

I. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

17.05.2021, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Tolga Acarlı,  Consulta Yönetici Ortak 

 • Aile Şirketlerine Bakış
 • Aile ve Şirket İlişkileri & Aile Anayasası
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
 • Stratejik Bakış Açısı
 • İç Kontrol ve İç Denetim
 • Markalaşma
 • Gelişim Yol Haritası
17 May

II.Strateji Yönetimi

17.05.2021, 15:30 - 17:00

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

 • Tepe Yönetim
 • Misyon ve Amaçlar
 • Dış Çevre Faktörleri
 • Kaynaklar
 • Stratejik Yönetim Araçları
18 May

III.Satış Organizasyonu ve Yönetimi

18.05.2021, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Aykut Yalçın,  E-Satıs Factory 

 • Satılan İlk Şey Satıcıdır:
  • Satış İşinde Ne Değişti?
  • Kişisel Satış Felsefeniz ve Güvenlir Danışman Olmak
  • Pazarlama Açısından Müşteri Kimdir?
 • Satmaya Hazırlanın - Satış Yönetimi:
  • Satış Gücünün Büyüklüğü
  • Personel Seçimi ve Eğitimi
  • Satış Gücünün Görev Tanımları ve Hedefleri
 • Neden Satın Alıyorlar?
  • Müşteri Kazanma ve Geliştirme Tüneli
  • Müşteri İhtiyaçlarını Anlama- Değer Süreci
  • Satış Kanalları Planlama
  • Motivasyon ve Sürdürülebilirlik
18 May

IV. Şirketler Hukuku

18.05.2021, 15:30 - 17:00

Eğitmen: Prof. Dr. Hanife Öztürk, Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı

 • Şirket türleri ve kuruluşu
 • Şirket birleşmeleri, bölünme, tür değiştirme
 • Şirketler topluluğu
 • Ortakların hakları ve borçları
 • Ortaklararası Sözleşmeler
24 May

V. Liderlik

24.05.2021, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin,  Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

 • Liderlik Nedir ve Liderliğin Rolü?
 • Liderlik Teorileri
 • Duygulara Dokunan Lider
 • Duygulara Dokunmak Öğrenilebilir mi?
 • Liderlerin Duyguları Neden Önemlidir?
 • Liderlerin Duygusal Yetenekleri
 • Liderlikte Pozitif ve Negatif Duygular
24 May

VI. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

24.05.2021, 15:30 - 17:00

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Yönetim Süreci ve Özellikleri
 • Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Yönetsel Yetenekler
25 May

VII. Pazarlama ve Marka Yönetimi

25.05.2021, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Prof. Dr. Figen Yıldırım,  İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi 

 • •    İletişim Yönetimi Bölümü
  •    Pazarlamanın 4 P’si
  •    Pazarlama Yaklaşımları, Müşteri-pazarlama Karşılaşmaları, Karar Verme Süreçleri
  •    Markalaşma
28 May

VIII. Halkla İlişkiler Yönetimi

28.05.2021, 10:30 - 12:00

Eğitmen: Emel Demirtaş Göral, Bilgi Üniversitesi

 • İletişim ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Nedir?
 • Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar
 • Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
 • Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Kavramı
 • Halkla İlişkiler Teknikleri
 • Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenme Yapısı
 • Halkla İlişkiler Kampanyaları
31 May

IX.İnovasyonun Dinamikleri

31.05.2021, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Yekta Özözer,  Sürekli Eğitim Danışmanlık 

 • Ar-Ge Temel Kavramları
 • İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar
 • İnovasyon Çeşitleri
 • İnovasyon’un Arkasındaki İtici Güçlerin Yönetimi
 • İnovasyon Yeteneğinin Sürekli İyileştirilmesi
31 May

X. İnsan Kaynakları Yönetimi

31.05.2021, 15:30 - 17:00

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

 • Entegre İnsan Kaynakları Yönetimi: Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler
 • İş Analizlerinin Rolü
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Ücret ve Ücret Yönetiminin Önemi
1 Haz

XI. Dijitalleşme ve Dijital Strateji

01.06.2021, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Alper Gerçek,  Dijital Dönüşüm Danışmanı, Eğitmen, Yönetici ve Kariyer Koçu, Yazar 

•    Dijital strateji oluşturmanın temelleri
•    Dijitalleşmeyi sağlayacak teknolojiler ve fırsatlar
•    Uygulama örnekleri

1 Haz

XII. Kurumsal Finans

01.06.2021, 15:30 - 17:00

Eğitmen: Ferda Besli , BESFİN Kurucu - CEO

 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması
 • Finansal Analiz ve Bütçeleme
 • Proje ve Yatırım Değerleme Teknikleri
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • Tarih: 17 Mayıs - 01 Haziran 2021

 • Saat: 13:30 - 17:00 saatleri arasında günde iki ders

 • Eğitim Yeri: Online eğitim

 • Ücret : Ücretsiz

 • Gerekli Bilgiler 

Zoom altyapısı kullanılarak yapılacak eğitimde bir gün öncesinde katılımcılarımıza katılım linki gönderilecektir.

Seminer günü, başlama saatinden 10 dakika öncesinden linke tıkladığınızda eğitimin yapılacağı sınıfa girmiş olacaksınız.

https://zoom.us/download sitesinden Zoom programını yükleyebilirsiniz.

 • İrtibat: Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.

Sorularınız için E-posta: akademi@iso.org.tr.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır.