İSO
Ar-Ge Mühendisliği Uzmanlık Programı
24.06.2024 - 10.07.2024

Eğitim programı araştırma, geliştirme ve üretime dayalı şirketlerin Ar-Ge ve proje yönetimi birimlerinde çalışan teknik personelin; bilgi, deneyim ve kabiliyet kazanmasını hedefleyen; bilimsel ve mühendislik metotlarının saha uygulamalarından oluşmuş üç temel amaç ve modülü kapsamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Mühendisliği (Technology Development Engineering)
Yeni bilimsel teknikleri ve mühendislik metotları kullanarak ihtiyaç duyulan işlevi/fonksiyonu sağlayacak teknik bir sistemi geliştirip ilk defa çalıştırmak için yapılması gereken faaliyetleri ve teknoloji geliştirme sürecini kapsar.

Ürün Geliştirme Mühendisliği (Product Development Engineering)
Geliştirilmiş ve erişilebilir teknolojileri (teknik sistemleri) kullanarak müşteri beklentilerine cevap verecek yeni ürünü elde etmek için gerekli tasarım ve geliştirme faaliyetlerini ve sürecini kapsar.

Proses Geliştirme Mühendisliği (Process Development Engineering)
Geliştirilmiş ürünün kullanım esnasında yüzleşebileceği değişken zorlayıcı şartlar altında; arıza yapmadan ve performans düşüklüğü göstermeden yüksek güvenilirlikte çalışmasını sağlamak için yapılması gereken robust proses geliştirme faaliyetlerini ve sürecini kapsar.

Hedef Kitle
Ar-Ge birimlerinde teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, proses geliştirme, tasarım, analiz, test, üretim, saha-hizmetlerinde görev alan veya bu konularda yetiştirilecek temel bilimler (fizik-kimya) veya mühendislik bilimlerinden mezun çalışanlar, takım liderleri veya yöneticiler katılabilir.
 

Program Formatı
Programlar, teorik sunumlar, dünya standardı uygulamaların incelenmesi ve kurumun örnek ürünlerine eş-zamanlı uygulama çalışmaları şeklinde olmaktadır. Ders saatleri 09:30-16:30 arasındadır. Devam zorunludur. Program boyunca takım çalışmaları ile çalıştaylar ve proje çalışmaları yapılmaktadır.

Katılımcılar; programa devam etme, çalıştaylarda görev alma, proje çalışmalarını tamamlama, eğitim sonunda yapılacak sınavda yeterli puan alma performansına göre “Ar-Ge Mühendisliği Uzmanlık Sertifikası” alma hakkına sahip olacaklar.

Eğitim Yeri: Eğitimler yüz yüze Odakule binasında gerçekleşecektir. 

Adres: Odakule, Meşrutiyet Cad. No:63, 34430 Beyoğlu/İstanbul 
Eğitim yeri ve diğer bilgiler eğitim öncesinde katılımcılarımıza iletilecektir.

Adres : Odakule, Meşrutiyet Cad. No:63, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Eğitmenler

The School of Technology and Innovation  Kurucusu, CEO Dr. Suat Genç

1. Teknoloji Konseptinin Geliştirilmesi – Yüz Yüze

2. Teknoloji Fizibilite ve Verifikasyon Testleri – Yüz Yüze

3. Ürün Konseptinin Geliştirilmesi - Yüz Yüze

4. Ürün Tasarımı ve Verifikasyonu Testleri - Yüz Yüze

5.  Process Modelinin Geliştirilmesi - Yüz Yüze

6. Robust Process Optimizasyonu - Yüz Yüze

Dr. Suat Genç
The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO

Dr. Suat GENÇ, The School of Technology and Innovation’un kurucusu ve CEO’sudur. Dr. GENÇ; araştırmacı, öğretim üyesi, mühendis, danışman, üst düzey yönetici ve girişimci olarak teknoloji ve inovasyon alanında 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahiptir.
Dr. Genç son 20 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde, öncesinde 3 yıl Sabancı Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliğinin yanında 2023 itibari ile GTÜ’de öğretim üyeliği ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.
Dr. Genç, yakın zamana kadar 4 yıl süreyle hem askeri hem de ticari araçlar (Altay Ana Muharebe Tankı ve Zırhlı Araçlar) için Güç Grupları (Motor, Şanzıman ve Soğutma Sistemleri) geliştiren BMC Power’da Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Görevde iken; dört askeri motor ve bir transmisyonun geliştirilmesine, 60 kişi ile başlayan şirketin 300 kişilik dünya standardı bir Ar-Ge ekibine dönüşmesine, bir montaj merkezi ve bir test merkezinin kurulmasına ve 600 uluslararası tedarikçiden oluşan ekosistemin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Dr. Genç görevde iken şirket Teknopark İstanbul’un “En İyi Teknoloji Şirketi Büyük Ödülü”ne layık görülmüştür.
Dr. Genç, bu görevleri öncesinde TÜBİTAK-MAM ve BİLGEM Araştırma Merkezlerinde 8 yıl Başkan Yardımcılığı yapmış; strateji ve teknoloji yönetimi için süreç geliştirme ve ayrıca mevcut teknolojileri sanayileştirme için iş modelleri geliştirmiştir. Dr. Genç, BİLGEM’de geliştirilen bir teknolojinin sanayiye transferine öncülük ederek TÜBİTAK’ın ilk ticari teknoloji transferini gerçekleştirmiştir.
Dr. Genç, 7 yıl boyunca TÜBİTAK-TÜSSİDE’de Ürün Geliştirme Koordinatörü olarak Türkiye’nin en büyük şirketleri dahil olmak üzere 500'den fazla şirkete profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri verme fırsatı bulmuştur. Bu vesile ile Türkiye’de ilk kez Ar-Ge Mühendisliği, Ür-Ge Mühendisliği ve benzeri teknik alanlarda Uzmanlık Sertifika programları geliştirmiş, TÜBİTAK tarihinde Bilim Kurulu kararları ile kurum nezdinde ilk kez sertifika programlarının verilmesine öncülük etmiştir.
Dr. Genç ayrıca New York'ta bulunan Plug Power Fuel Cell Company'de (General Electric) Kıdemli Sistem Geliştirme Mühendisi olarak 5 yıl süreyle çeşitli teknoloji ve sistem geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olarak çalışmıştır. Dr. Genç bu görevi esnasında iki adet ticarileşmiş Amerikan patentine sahip olmuştur.
Dr. Genç, 2008 yılında YÖK nezdinde başlayan, 2012 sonrası TÜBİTAK’ta devam eden Teknoloji Transfer Mevzuatı’nın hazırlanması, yönetici komitenin kurulması, üniversitelerin seçilmesi, TTO denetimlerinin yapılması ile ilgili tüm çalışmalarda TÜBİTAK’ı temsilen kurucu üye olarak görev alma şansı bulmuştur. Dr. Genç, İTÜ Makina Fakültesi’nden derece ile mezun olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı bursunu Türkiye birincisi olarak kazanarak gittiği New York’taki Rensselaer Polytechnic Institute’den master ve doktora derecelerini almıştır. Doktora çalışması General Motors, Ford Motor Company, 3M, Fisher-Price, United Technologies’in aralarında bulunduğu on şirket tarafından desteklenmiş olup, Dr. Genç bu çalışmalar esnasında Resselaer’da beş yıl boyunca araştırma asistanlığı yapmıştır.
 

Program
24 Haz

1. Teknoloji Konseptinin Geliştirilmesi – Yüz Yüze

24.06.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Dr. Suat Genç,  The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO 

•    Amaca Uygun Fonksiyonel Yapı Geliştirme
•    Yeni Bilimsel Çalışma Prensipleri Geliştirme
•    Sistem Mimarisi ve Modelini Geliştirme
•    Teknoloji Konseptinin İspatı
 

25 Haz

2. Teknoloji Fizibilite ve Verifikasyon Testleri – Yüz Yüze

25.06.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Dr. Suat Genç, The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO

•    Kritik Parametrelerin Belirlenmesi
•    Robust Teknoloji Modelinin Kurgulanması
•    Entegre Test Düzeneğinin Hazırlanması
•    Teknoloji Verifikasyonu (Ürüne Hazır Olma)
 

2 Tem

3. Ürün Konseptinin Geliştirilmesi - Yüz Yüze

02.07.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Dr. Suat Genç,  The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO 


•    Müşteri Beklentilerinin Belirlenmesi
•    Ürün Teknik Speklerinin Geliştirilmesi
•    Ürün Konsept ve Mimarisinin Geliştirilmesi
•    Alt-sistem Beklentilerinin Geliştirilmesi
 

3 Tem

4. Ürün Tasarımı ve Verifikasyonu Testleri - Yüz Yüze

03.07.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Dr. Suat Genç, The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO


•    Alt-sistem Tasarımı
•    Parça Tasarımı
•    Ürün Prototip Üretimi 
•    Ürün Verifikasyonu (Üretime Hazır Olma)
 

9 Tem

5.  Process Modelinin Geliştirilmesi - Yüz Yüze

09.07.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Dr. Suat Genç,  The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO 


•    Proses Hata Türlerinin Belirlenmesi
•    Kalitesizlik Maliyetinin Modellenmesi
•    Kritik Proses Parametrelerinin Belirlenmesi
•    Robust Proses Modelinin Oluşturulması
 

10 Tem

6. Robust Process Optimizasyonu - Yüz Yüze

10.07.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Dr. Suat Genç, The School of Technology and Innovation Kurucusu, CEO


•    Proses Parametreleri için Deneysel Tasarım
•    Testler ve Proses Optimizasyonu
•    Ürerim Toleranları için Deneysel Tasarım
•    Testler ve Proses Toleranlarının Belirlenmesi

Bitiş
Etkinlik Bilgileri

Ücret ve Kayıt:
Eğitime katılım ücretlidir. 

İSO Üyesi: 17.500 TL 
Katılımcı: 20.000 TL 

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında online olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. 
Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.
Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.
Banka havalesi için hesap bilgileri:
Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Ar-Ge Mühendisliği Uzmanlık Programı” yazılması gerekmektedir.
Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:
Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (akademi@iso.org.tr) / faks ile tarafımıza iletmesi, ardından kayıt olması gerekmektedir. Online kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.

 

Kayıt


KAYIT
Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır.