İSO
Sanayide Sürdürülebilirlik Yönetişimi Eğitim Programı
06.06.2024 - 25.06.2024

Programda işletmelerin sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin hedeflerinin belirlenmesi, stratejilerinin geliştirilmesi, uygulama süreçlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi, gelişmelerin doğru şekilde izlenerek raporlanabilmesi ve bu alanda kurum kültürünün oluşturulabilmesi için bütüncül bir yaklaşım öneren sürdürülebilirlik yönetişimi anlayışının esaslarına odaklanılması amaçlanmaktadır.
Bu esaslar doğrultusunda eğitim sürecinde elde edilen kazanımlarla taslak eylem planları üzerine atölye çalışması.
Hedef Kitle
İşletmelerin sürdürülebilirlik alanında çalışan yetkilileri, kariyer hedefi sürdürülebilirlik yönetişiminin işletmeler içinde yapılandırılması odaklı olan kişiler.


 

Adres : Online & İstanbul Sanayi Odası Odakule Binası

Eğitmenler

DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı Gülcan Ergün

1. Sürdürülebilirlik Yönetişimini Anlamak - Sürdürülebilirlik Yönetişiminin Temel İlkeleri - Sınıf

3. Sosyal Sorumluluk - Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi - Sınıf

Gülcan Ergün
DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı

Üsküdar Amerikan Koleji mezunu olan Gülcan Ergün, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü AB Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Habitat Derneği’nde AB, UNDP ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülen projelerde görev almıştır. 2007 yılından bu yana iklimlendirme sektöründe proje tasarım ve uygulama alanında çalışan bir şirket olan Detay Mühendislik’in yönetim kurulu üyesidir. Aynı yıl ortağı ile kurduğu GESPRO Danışmanlık ve Kaktüs Medya markaları ile kalkınma projeleri ve medya hizmetleri üzerine odaklanmıştır. Buralardaki görevinin yanı sıra, 2018 yılında Türkiye’de döngüsel ekonomi konusunda farkındalığın oluşması, kapasite gelişimi ve saha çalışmaları odağında faaliyet göstermeyi hedefleyen D-Cube’ün kurucu ortağı olmuştur. Gülcan, 20 yıla ulaşan proje yönetimi deneyimiyle beraber, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve girişimcilik çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. 

DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı Başak Demir

2. Sürdürülebilirliğin Kurum Kültürüne Entegrasyonu - Çevre Yönetimi - Sınıf

4. Sürdürülebilirlik Raporlaması, İzleme ve Değerlendirme Süreçleri - Sınıf

5. Sürdürülebilirlik Yönetişiminde Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Olası Çözüm Önerileri Üzerine Grup Çalışması - Online

6. Sürdürülebilirlik Yönetişimine Yönelik Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi ve Taslak Eylem Planlarının Geliştirilmesi Odağında Atölye Çalışması

Başak Demir
DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı

Eğitimini uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bölümlerinde tamamlayan Başak Demir (Saral), 2002 yılından bugüne kalkınma odağında çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Demir, Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırma hedefinde yapılandırılmış DCube’ün kurucu ortaklarındandır. TUSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu Danışmanı olarak Platformun yeşil dönüşüm programının geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Yaklaşık 20 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Building Markets, Habitat Derneği, Sabancı Vakfı, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları, Avrupa Konseyi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı WALD, İstanbul İklim Platformu, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, Denge ve Denetleme Ağı dahil olmak üzere birçok kurumda üstlendiği görevlerle sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen farklı program ve projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve takibinde görevler üstlenmiştir.
Başak, bugüne kadar döngüsel ekonomi, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi adaptasyonu, teknolojik yenilik ve girişimcilik, kentleşme, katılımcı demokrasi ve yönetişim, gençlik hakları ve örgütlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve siyasi katılım, bilgiye erişim ve dijital uçurumun kapatılması, finansal okuryazarlık ve erişim, göç ve sosyo-ekonomik kalkınma odağında onlarca projenin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmış ve bu alanlarda kamu politikalarının yapılandırılmasına katkı sağlamıştır.
1980 yılında İzmir’de doğan Başak Demir, İzmir Amerikan Lisesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Notthingham Üniversitesi mezunudur.
 

Program
6 Haz

1. Sürdürülebilirlik Yönetişimini Anlamak - Sürdürülebilirlik Yönetişiminin Temel İlkeleri - Sınıf

06.06.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Gülcan Ergün,  DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı 

•    Sürdürülebilirlik Yönetişimini Anlamak 
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
    Sürdürülebilirlik yönetişiminin tanımı ve kapsamı
    Yönetişim, çevresel sorumluluk ve sosyal etki arasındaki bağlantılar

•    Sürdürülebilirlik Yönetişiminin Temel İlkeleri 
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
    Şeffaflık ve Açıklama
    Paydaş katılımı ve iletişim
    Karar alma süreçlerinde etik değerler
    Risk yönetimi yaklaşımı ile ÇSY risk ve fırsatlarının tanımlanması
    Önceliklendirme Analizi yaklaşımı (Materiality Analysis) ve öncelikli konuların belirlenmesi
    Kalite yönetimi ile ilişkilendirme    
 

7 Haz

2. Sürdürülebilirliğin Kurum Kültürüne Entegrasyonu - Çevre Yönetimi - Sınıf

07.06.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Başak Demir, DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı

7 Haziran 2024 Cuma - 09:30-16:30 - Sınıf
Sürdürülebilirliğin Kurum Kültürüne Entegrasyonu
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir

    Sürdürülebilirliğe yönelik liderlik taahhüdü
    Çalışan katılımı ve farkındalığı
    Sürekli iyileşme kültürü yaratmak
•    Çevre Yönetimi 
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
    Enerji / Su Verimliliği ve tasarrufu
    Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü
    Atık Yönetimi ve Gerçekçi Azaltım Hedefleri
    İklim Krizi Risklerinin Değerlendirilmesi
    

11 Haz

3. Sosyal Sorumluluk - Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi - Sınıf

11.06.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Gülcan Ergün,  DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı 

11 Haziran 2024 Salı - 09:30 - 16:30 - Sınıf
•    Sosyal Sorumluluk   
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
Misafir Konuşmacı:  İsmail Metin – Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi
    Adil çalışma uygulamaları ve çalışanların refahı
    İşyerinde çeşitlilik ve katılım
    Toplumun katılımı ve gelişimi

•    Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi 
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
Misafir Konuşmacı:  Utku Varol – Sun Tekstil Sürdürülebilirlik Yöneticisi
    Tedarik zinciri risklerinin değerlendirilmesi ve azaltımı
    Sürdürülebilirlik için tedarikçilerin sürece katılımı
    Sürdürülebilir satın alma uygulamaları
 

12 Haz

4. Sürdürülebilirlik Raporlaması, İzleme ve Değerlendirme Süreçleri - Sınıf

12.06.2024, 09:30 -16:30

Eğitmen: Başak Demir, DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu OrtağıEğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
Misafir Konuşmacı: Av. Cengiz Aydemir- SCH Legal Kurucu Ortak 
    Sürdürülebilirlik yönetişimine ilişkin temel performans göstergeleri
    Sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesinin oluşturulması
    Raporlama sürecine ilişkin ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler    
    İzleme araçları ve teknolojileri

24 Haz

5. Sürdürülebilirlik Yönetişiminde Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Olası Çözüm Önerileri Üzerine Grup Çalışması - Online

24.06.2024, 13:30 - 16:30

Eğitmen: Başak Demir,  DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı 

24 Haziran 2024 Pazartesi 13:30 – 16:30 - Online
•    İşletmelerde Başarı Örneklerinin Değerlendirilmesi
•    Sürdürülebilirlik yönetişiminde karşılaşılabilecek zorluklar ve olası çözüm önerileri üzerine grup çalışması
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
Misafir Konuşmacı: Başarı Örneği Sunumu
 

25 Haz

6. Sürdürülebilirlik Yönetişimine Yönelik Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi ve Taslak Eylem Planlarının Geliştirilmesi Odağında Atölye Çalışması

25.06.2024, 09:30-12:30

Eğitmen: Başak Demir, DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı

25 Haziran 2024 Salı 09:30-12:30 – Online 
Sürdürülebilirlik yönetişimine yönelik kurumsal hedeflerin belirlenmesi ve taslak eylem planlarının geliştirilmesi odağında atölye çalışması
Eğitmenler:  Gülcan Ergün – Başak Demir
 

Bitiş
Etkinlik Bilgileri

Eğitim Yeri: Eğitimler yüz yüze Odakule binasında ve son 2 gün online Zoom platformunda gerçekleşecektir. 
Adres: Odakule, Meşrutiyet Cad. No:63, 34430 Beyoğlu/İstanbul 
Eğitim yeri ve diğer bilgiler eğitim öncesinde katılımcılarımıza iletilecektir.

Ücret ve Kayıt:
Eğitime katılım ücretlidir. 

İSO Üyesi: 7.250 TL 
Katılımcı: 8.000 TL 

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında online olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. 
Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.
Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.
Banka havalesi için hesap bilgileri:
Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “İŞLETMELERE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ EĞİTİM PROGRAMI” yazılması gerekmektedir.
Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:
Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (akademi@iso.org.tr) / faks ile tarafımıza iletmesi, ardından kayıt olması gerekmektedir. Online kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.


 

Kayıt

KAYIT
Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır.